Home


Het Iris assortiment bevat ongeveer 95 soorten.


Kies de letter, waarmee de gewenste plantnaam begint, in de horizontale balk. Kies vervolgens in linkse kolom het gewenste plantengeslacht en in de volgende kolom de gewenste plantensoort.


U kunt u op een makkelijke manier de de catalogus "doorbladeren" door de linker en recher pijltoetsen te gebruiken.